Vi som sjukgymnaster vill främja hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet.   Vi har fokus på människans förmåga att uppleva, uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på  bästa sätt.  Vi undersöker, bedömer och behandlar personer med både fysiska och psykiska besvär.

Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande, behandlande med många olika patientgrupper.  Vi behandlar personer med olika nedsättningar  på grund av t. ex. skador eller sjukdomar i  muskler, leder, nervsystemet eller psykisk ohälsa . Vi hjälper också till med rehabilitering efter kirurgiska ingrepp och idrottsskador.

 


   Fysioterapi i gym